ΠΡΟΛΑΤ

Παρουσίαση και Οδηγίες εφαρμογής των προϊόντων ΠΟΛΑΤ

Προλατ - Πατητή τσιμεντοκονία - Lavaplaster. Εφαρμογή σε δάπεδα.


 

Παρουσίαση και Οδηγίες εφαρμογής των προϊόντων ΠΟΛΑΤ

Προλατ - Πατητή τσιμεντοκονία - Lavaplaster. Εφαρμογή σε τοίχους.


 

Προλατ - Φυσική βαφή για τοίχους.


 

Προλατ - Χαλαζιακό ψηφιδωτό.