Νέο! Θερμομόνωση έως 58% οικονομία

Η Δόμηση Χίου προσπαθώντας να καλύψει τις νέες απαιτήσεις της εποχής για την εξοικονόμηση ενέργειας κτηρίων,

εμπορεύεται και εφαρμόζει με πιστοποιημένα υλικά και ειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, κέλυφος και θερμομόνωσης δωμάτων.
Ο σκοπός της είναι να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στην μείωση κατανάλωσης της ενέργειας τόσο στην θέρμανση όσο και στην ψύξη του κτηρίου έως και 58% .