ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Είναι το μοναδικό κόστος σε μια οικοδομή που θα μας κάνει απόσβεση χρημάτων λόγω του ότι θα μας κάνει εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχοντας ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι προσφέροντας «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».

Στην μόνωση δεν έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε εκ των υστέρων για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ζητάμε την συμβουλή των ειδικών πάνω στα μονωτικά, γιατί μόνωση δεν θέλουν μόνο οι πλάκες και οι τοίχοι αλλά όλα τα εξωτερικά στοιχεία μίας οικοδομής, τα οποία αν τα αγνοήσουμε θα μας δημιουργήσουν δυσάρεστες εκπλήξεις σε λίγο χρόνο.

pistenaΤο κόστος των μονωτικών υλικών μίας οικοδομής στατιστικά είναι το 2% του συνολικού κόστους της κατασκευής. Είναι από τις βασικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει κάποιος όταν κατασκευάζει και πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένος. Στη φάση της κατασκευής η μόνωση είναι φθηνή ενώ όταν το σπίτι τελειώσει τότε είναι ακριβή και δύσκολη.

Η νέα Κοινοτική Οδηγία 2002/91 ΕΚ Energy Performance Directive (EPD) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.12.2002 επιβάλλει υποχρεωτικά την Ενεργειακή Πιστοποίηση όλων των Κτιρίων σε όλες τις διαδικασίες (κατασκευής, πώλησης, ενοικίασης) σε παλαιά και νέα κτίρια. Κάθε κτίριο λοιπόν, θα αποκτήσει το δικό του Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.